Pages

Kuantum düşünce
Akın Berk Sürücü

MODERN PAZARLAMA

akın berk sürücü | 14:56

Modern pazarlama anlayışı tüketicilerin tatminine yöneliktir. Burada amaç tüketicileri daha çok tatmin ederek daha çok mal satmak ve böylece amaç tüketicileri daha çok tatmin ederek daha çok mal satmak ve böylece daha çok kazanmaktır. Bunun için tüketicilerin ihtiyaçları tespit edilerek malların ve hizmetlerin üretimi bu yönde gerçekleştirilir. Tüketici istekleri en yüksek düzeyde tatmin edilmeye çalışılır. Burada pazarlama faaliyetleri hem kendi içinde hem de diğer işletme faaliyetleriyle (üretim,finans,personel vb) ahenkli uyumlu olarak yürütülür. Bütün işletme fonksiyonları pazarlama faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgilerin ışığında tüketicilerin arzu ettikleri mal ve hizmetleri en iyi şekilde üreticek bir biçimde düzenlenir. Bir örnek vermek gerekirse günümüzde ev hanımları çamaşır ve bulaşık işine fazla vakit ayırmadıklarından çamaşır ve bulaşıkları çok çabuk yıkayacak deterjanlara ihtiyaç duyarlar .işletmelerde bu ihtiyaçları karşılamak üzere en etkili ve bulaşığı kendi kendine yıkayan deterjanlar imal ederek daha çok kazanç elde etmek yarışı içine girerler.

Pazarlama modern yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Günlük yaşamımızda hepimiz markete gider, reklamları izler, fiyatları karşılaştırır,pazarlık yapar ve satış elemanları ile uğraşır, çeşitli mal ve hizmetler arasında seçim yapar ve beyendiğimiz ürünleri satın alırız. Dolayısle bizler şu veya bu şekilde , tüketiciler olarak pazarlama faaliyetlerinde etkilenmekteyiz ve pazarlama denilen büyük sistemin birer parçalarıyız. Günümüzde pazarlama ülkemizde ve dünya üniversitelerinde bilimsel bir araştırma disiplinin olarak kabul edilmekte ve okutulmaktadır. Ancak ,gelişme süreci içnde özellikle sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılar ve profesyoneller arasında pazarlamanın bir bilimsel disiplin olup olmadığı konusu tartışılmıştır. Bazı araştırmacılara göre pazarlama bir bilim değildir,bir sanattır. Buna sebep olarak ise, pazarlamanın kendi teorilerini olamadığı, iktisat biliminin teorileri üzerine dayandırıldığı ve dolayıslada sağlam teorik temellerden yoksun olduğu iddiasıdır. Ayrıca, insanları yönetmeninde bir sanat olduğu öne sürülmektedir. Öte yandan, bazı araştırmacı ve pazarlamacılar pazarlamanın uygulamalı bir araştırma disiplini olduğunu kabul etmektedir.

2 responses to "MODERN PAZARLAMA"

  1. Beyenme diye yazılmaz ,beğenme diye yazılır.

  2. Beyenme diye yazılmaz ,beğenme diye yazılır.